Motie Van Raan over uitdragen dat houtige biomassa geschrapt zou moeten worden uit RED II


10 juni 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging

Constaterende de aangenomen motie Van Raan/Leijten over voortaan de uitstoot door bijstook van biomassa meten;

Verzoekt de staatssecretaris tijdens de Energieraad uit te dragen dat houtige biomassa, mede op grond van werkelijke emissies, geschrapt zou moeten worden uit RED II, en hier steun voor te zoeken,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

CDA, D66, VVD, SGP