Motie Van Raan over uitdragen dat bedrijven zichzelf gewaar­schuwd moeten achten voor kortst mogelijke tijde­lijkheid van tran­si­tie­brand­stoffen


10 juni 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat het Energy Charter Treaty (ECT) verkeerd uitpakt en bedrijven nu miljarden claimen uit Nederlands belastinggeld omdat het kabinet klimaatmaatregelen neemt om burgers te beschermen;

Constaterende dat de meeste ‘transitiebrandstoffen’ nog steeds koolstof-gebaseerd zijn

Constaterende dat het kabinet investeringen in transitiebrandstoffen stimuleert, waarvan zij zelf ook zegt dat er zo snel mogelijk van afgestapt moet worden ten behoeve van de klimaatdoelen,

Overwegende dat het niet zo kan zijn dat de betrokken bedrijven straks op grond van het ECT claims indienen ter compensatie van de inkomstenderving die hiermee gepaard kan gaan, terwijl ze nu al kennis hebben over de kortst mogelijke tijdelijkheid van die investeringen,

Verzoekt de staatssecretaris om in de Energieraad uit te dragen dat bedrijven zichzelf gewaarschuwd moeten achten voor die kortst mogelijke tijdelijkheid,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, VVD, SGP, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over uitdragen dat houtige biomassa geschrapt zou moeten worden uit RED II

Lees verder

Motie Van Raan over uitdragen dat Nederland voornemens is het ECT te verlaten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer