Motie Van Raan over uitdragen dat blauwe waterstof onschuldig klinkt, maar zeker geen duurzame oplossing is


10 juni 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat blauwe waterstof in werkelijkheid grijze waterstof is op basis van aardgas, gecombineerd met afvang en opslag van CO2;

Constaterende dat deze vorm van waterstof geproduceerd wordt door bedrijven zoals Shell;

Constaterende dat het Internationaal Energie Agentschap zegt dat de zoektocht naar gas onmiddellijk gestaakt moet worden;[1]

Constaterende dat de rechter Shell net een flinke klimaatopgave heeft opgelegd waar dit niet in past;

Verzoekt de staatssecretaris tijdens de Energieraad uit te dragen dat blauwe waterstof onschuldig klinkt, maar zeker geen duurzame oplossing is en in de categorie ‘fossiele brandstoffen’ valt,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


[1] In het rapport Net Zero by 2050 (Advies IEA: ‘Stop direct met het bouwen van kolencentrales en zoeken naar olie en gas’ - NRC)


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, FVD, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, DENK, Den Haan, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over uitdragen dat alléén groene waterstof duurzaam kan zijn

Lees verder

Motie Van Raan over uitdragen dat houtige biomassa geschrapt zou moeten worden uit RED II

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer