Motie Van Raan over toetsing van fiscale wet- en regel­geving aan de gevolgen voor klimaat­doelen als onderdeel van het integraal afwe­gings­kader


11 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland dreigt belangrijke klimaatdoelen niet te gaan halen;

constaterende dat er een integraal afwegingskader bestaat voor wet- en regelgeving;

constaterende dat toetsing aan de gevolgen voor klimaatdoelen hierin ontbreken;

overwegende dat het mogelijk is belastingmaatregelen te treffen die goed zijn voor zowel de werkgelegenheid als het klimaat;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe toetsing van fiscale wet- en regelgeving aan de gevolgen voor klimaatdoelen, vorm kan krijgen in het integraal afwegingskader en de Kamer hierover te informeren voor de zomer van 2021,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, VVD, SGP, Van Haga, GKrol