Motie Van Raan over onderzoek doen naar de moge­lijk­heden voor een nationale heffing op nieuw plastic


11 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, ondanks de kabinetsinzet, de productie van nieuw plastic blijft groeien;

constaterende dat de productie van nieuw plastic bijdraagt aan klimaatverandering en milieuvervuiling; |

verzoekt de regering onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een nationale heffing op nieuw plastic (en/of plastics met een te klein percentage recyclaat) en de Kamer hierover voor de zomer van 2021 over te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, GroenLinks, D66, SGP, SP, 50PLUS, DENK, vKA, ChristenUnie

Tegen

FvD, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over toetsing van fiscale wet- en regelgeving aan de gevolgen voor klimaatdoelen als onderdeel van het integraal afwegingskader

Lees verder

Amendement Van Raan over uitbreiding van de CO2-heffing naar alle industrie en verhoging van vermijdbare uitstoot

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer