Motie Van Raan over onderzoek doen naar de moge­lijk­heden voor een nationale heffing op nieuw plastic


11 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, ondanks de kabinetsinzet, de productie van nieuw plastic blijft groeien;

constaterende dat de productie van nieuw plastic bijdraagt aan klimaatverandering en milieuvervuiling; |

verzoekt de regering onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een nationale heffing op nieuw plastic (en/of plastics met een te klein percentage recyclaat) en de Kamer hierover voor de zomer van 2021 over te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, GroenLinks, D66, SGP, SP, 50PLUS, DENK, vKA, ChristenUnie

Tegen

FvD, PVV, VVD