Motie Van Raan over stoppen met lopende subsidies op biomassa


4 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om alle lopende subsidies voor het opwekken van warmte door houtige biomassa te stoppen en uit te kopen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdD, 50PLUS, DENK, SP, vKA, GKrol, Van Haga

Tegen

CDA, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, GL