Motie Van Raan over geen nieuwe subsidie voor bijstook hout in kolen­cen­trales


4 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het mogelijk is dat kolencentrales voor 100% overstappen op houtige biomassa in 2025;

verzoekt de regering om geen nieuwe subsidies te verstrekken voor het opwekken van warmte door houtige biomassa aan kolencentrales die omschakelen naar 100% houtige biomassa,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, Van Haga, vKA

Tegen

CDA, D66, CU, VVD