Motie Van Raan over dat in de nieuwe nota staats­deel­ne­mingen ook aandacht besteed moet worden aan brede welvaart


13 april 2021

De kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat het demissionaire kabinet voldoende aanleiding ziet voor een nieuwe nota Deelnemingenbeleid en het opstellen daarvan overlaat aan een nieuw kabinet;

Constaterende dat in de beleidsdoorlichting van het deelnemingenbeleid bevestigd wordt dat het borgen van publieke belangen op de eerste plaats staat;

Spreekt uit dat in de nieuwe nota staatsdeelnemingen ook aandacht besteed moet worden aan brede welvaart,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

PVV, FVD, JA21