Motie Van Esch over de moge­lijkheid voor gemeenten om fast­food­res­taurans en snackbars te weren


1 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal fastfoodrestaurants en snackbars in Nederland sterk is toegenomen de afgelopen jaren,

constaterende dat volgens de wetenschap de voedselomgeving een belangrijke oorzaak is van toenemend overgewicht in de samenleving,

constaterende de brandbrief van wethouders van de vier grote steden en de gemeente Ede, waarin naar aanleiding van onderzoek van de Universiteit van Amsterdam[1] wordt opgeroepen tot een wetswijziging om gemeenten de mogelijkheid te geven fastfoodrestaurants en snackbars, met name in de buurt van scholen, te weren,

verzoekt de regering een dergelijke wetswijziging zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch (Partij voor de Dieren)

Kuiken (PvdA)

Renkema (GroenLinks)

Sazias (50Plus)


[1] Hannah van Kolfschooten, Richard Neerhof, Anita Nijboer, Anniek de Ruijter en Marjolein Visser: Juridisch instrumentarium voor een gezonde voedselomgeving in de stad, Publiekrecht, UvA, december 2020. https://www.uva.nl/content/nieuws/nieuwsberichten/2021/01/gemeenten-beperkt-in-mogelijkheden-om-te-zorgen-voor-gezonde-voedselomgeving.html


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over richtlijnen over de herkomst van de gebruikte grondstoffen bij windmolenparken

Lees verder

Motie Van Esch over het structureel verbeteren van de privacy en informatiebeveiliging in de zorg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer