Motie Akerboom/Van Gerven over de maximale vergoeding van Q-koorts­slacht­offers verhogen


18 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Q-koortsepidemie tot nu toe minstens 74 mensen het leven heeft gekost en duizenden mensen chronisch ziek en arbeidsongeschikt heeft gemaakt;

overwegende dat de maximale vergoeding van €15.000 per slachtoffer geen recht doet aan de ernstige gevolgen van de ziekte;

verzoekt de regering, de vergoeding van €15.000 per slachtoffer substantieel te verhogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Akerboom
Van Gerven


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over opbrengsten van het niet-afschaffen van de dividendbelasting gebruiken voor maatregelen die voldoen aan alle levensbehoeften

Lees verder

Motie Akerboom over een suikertaks als onderdeel van het nationaal preventieakkoord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer