Motie Van Raan over super­jachten in verhouding tot de vervuiling belasten en ten minste onder­brengen in het emis­sie­han­dels­systeem


24 januari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat superjachten disproportioneel veel CO2 uitstoot veroorzaken maar zijn uitgezonderd van het EU emissiehandelssysteem (EU-ETS),

verzoekt de regering superjachten in verhouding tot de disproportionele vervuiling te belasten en ten minste onder te brengen in het emissiehandelssyteem,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen