Motie Van Raan over onder­zoeken hoeveel zonne­pa­nelen er nodig zijn om de energie op te wekken die nu wordt verbruikt door de lucht­vaart­sector


8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister van I&W bij Rotterdam The Hague Airport het startschot heeft gegeven voor de aanleg van een zonnepark van 37.000 zonnepanelen,

overwegende dat het plaatsen van zonnepanelen niet alleen een reclamestunt zou moeten zijn en/of als greenwashing gebruikt zou moeten worden,

verzoekt de regering, te onderzoeken hoeveel zonnepanelen er nodig zijn om de energie op te wekken die nu wordt verbruikt door de luchtvaartsector,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, BIJ1, JA21, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, Den Haan, BBB, Van Haga