Motie Van Raan over onaf­han­kelijk toetsen van het onderzoek naar voge­l­aan­va­ringen


4 juli 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de MER Lelystad Airport conform de geldende procedure is goedgekeurd in afwachting van nog aanvullend onderzoek, waaronder onderzoek naar vogelaanvaringen;

Constaterende dat het nagezonden onderzoek naar vogelaanvaringen enkel kijkt naar het risico op vogelaanvaringen, maar daarbij geen rekening houdt met de mogelijke verschillen in de ernst van het ongeval op verschillende vlieghoogtes;

Constaterende dat de Commissie MER conform de geldende procedure geen inhoudelijk oordeel meer velt over het aanvullende onderzoek naar vogelaanvaringen;

Constaterende dat de minister nog geen zekerheid kon bieden over de vraag of het verschil in de ernst van vogelaanvaringen op verschillende vlieghoogtes significant is;

Verzoekt de regering deze lacune te dichten door het onderzoek naar vogelaanvaringen onafhankelijk te laten toetsen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, SGP, DENK, SP, PvdD, PvdA, PVV

Tegen

ChristenUnie, 50PLUS, VVD, D66, FVD, CDA

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over 300.000 vliegbewegingen per jaar op Schiphol in 2030

Lees verder

Motie Van Raan/Van Kooten-Arissen over stoppen met het doden van ganzen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer