Motie Van Raan/Van Kooten-Arissen over stoppen met het doden van ganzen


4 juli 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat in de afgelopen jaren rondom Schiphol tienduizenden ganzen zijn gedood om de kans op vogelaanvaringen te verminderen;

Constaterende dat de ganzenpopulatie hierdoor niet significant is afgenomen en dat het beleid hierdoor niet doeltreffend is geweest;

Constaterende dat er diervriendelijke alternatieven zijn om ganzen weg te houden bij vliegvelden;

Verzoekt de regering te stoppen met het doden van ganzen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Van Kooten-Arissen


Voor: PVV, PvdD, DENK
Tegen: VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS, SGP, FvD


Status

Verworpen

Voor

DENK, PVV, PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, 50PLUS, SGP, ChristenUnie, FvD