Motie Van Raan over nog deze week de ZZS-gegevens van Schiphol opeisen


21 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Schiphol al zeker sinds 1 januari 2021 niet voldoet aan de informatie- en minimalisatieplicht inzake de uitstoot van zeer zorgwek-kende stoffen (ZZS);

constaterende dat Schiphol al twee keer uitstel kreeg en in januari 2021 te horen kreeg dat het nog twee maanden de tijd had om deze gegevens aan te leveren;

constaterende dat zelfs nu nog onduidelijk is of in maart 2023 de normen wel gehaald gaan worden en, indien dit niet gebeurt, er slechts een dwangsom van € 5.000 op volgt;

verzoekt de regering om de omgevingsdienst op te dragen de ZZS-gegevens nog deze week te eisen en daarna, zolang Schiphol die niet aanlevert, over te gaan tot stilleggen van alle processen waarbij zeer zorgwekkende stoffen vrijkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, Den Haan, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, DENK, SGP

Lees onze andere moties

Motie Vestering/Akerboom over een bewustwordingscampagne over de gevaren van handel in wilde dieren en planten

Lees verder

Motie Van Raan over door aanscherping van de normen een einde maken aan de ziekmakende bleed air voor cabinelucht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer