Motie Van Raan over door aanscherping van de normen een einde maken aan de ziek­ma­kende bleed air voor cabi­ne­lucht


21 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er vliegtuigen zijn die voor de cabinelucht gebruik-maken van «bleed air» en dit bij zogenaamde «fume events» schadelijke stoffen in de cabinelucht brengt die ziekmakend zijn en zelfs tot verlies van bewustzijn kunnen leiden;

constaterende dat het technisch mogelijk is om de buitenlucht niet meer via de motoren in te nemen en vliegtuigbouwers deze optie al aanbieden;

overwegende dat internationale normering de voorkeur heeft maar Nederland ook nationaal veiligheidseisen kan stellen;

verzoekt de regering door aanscherping van de normen een einde te maken aan de ziekmakende «bleed air» voor cabinelucht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen