Motie Vestering/Akerboom over een bewust­wor­dings­cam­pagne over de gevaren van handel in wilde dieren en planten


20 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zowel de legale als de illegale handel gedreven door een specifiek gedeelte van traditionele medicijnen waaronder voedingssupplementen, een belangrijke bedreiging is voor het voortbestaan van wilde, bedreigde dier- en plantsoorten;

constaterende dat Nederland en de EU belangrijke doorvoerhavens en bestemmingsmarkten voor dit soort producten zijn;

constaterende dat in het herziene EU Action Plan against Wildlife Trafficking specifieke aandacht wordt gevraagd voor bewustwordingscampagnes ter vermindering van de vraag naar dit soort producten;

verzoekt de regering om een bewustwordingscampagne op te zetten over de gevaren van (illegale) handel in wilde dieren en planten voor biodiversiteitsverlies en volksgezondheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering

Akerboom


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie Vestering/Akerboom over het gevaar van traditionele medicijnen en voedingssupplementen opnemen in CITES- en WHO-documenten

Lees verder

Motie Van Raan over nog deze week de ZZS-gegevens van Schiphol opeisen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer