Motie Van Raan over nieuwe infra­structuur voor­be­reiden op de verwachte tempe­ra­tuur­stijging


11 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat infrastructurele werken vaak een levensduur van meerdere decennia hebben;

verzoekt de regering om bij de aanleg van nieuwe infrastructuur deze voor te bereiden op de verwachte temperatuurstijging van meerdere graden (1,4 tot bijna 4,4 graden Celsius volgens het IPCC) die zich zeer waarschijnlijk zal voordoen in de levensduur van deze nieuwe infrastructuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, Volt, BBB, JA21

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, Omtzigt, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over bij toekomstige infrastructurele projecten altijd de variant kiezen met de grootste bijdrage aan klimaatmitigatie en -adaptatie

Lees verder

Motie Van Esch c.s. over grijze gebieden in de huidige regelgeving wegnemen zodat kindermarketing alleen nog toegestaan wordt voor producten uit de Schijf van Vijf

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer