Motie Van Esch c.s. over grijze gebieden in de huidige regel­geving wegnemen zodat kinder­mar­keting alleen nog toege­staan wordt voor producten uit de Schijf van Vijf


14 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat de Kamer zich eerder heeft uitgesproken dat kindermarketing vooral beperkt moet zijn tot producten uit de Schijf van Vijf,

Overwegende dat kindermarketing in 97% van de gevallen ingezet wordt voor de promotie van producten buiten de Schijf van Vijf,

Overwegende dat sociale media een grijs gebied zijn waardoor de Reclame Code Commissie geen uitspraak kan doen over klachten voor online junkfood marketing,

Verzoekt de regering uit te werken hoe de grijze gebieden in de huidige regelgeving weggenomen kunnen worden zodat kindermarketing alleen nog toegestaan wordt voor producten uit de Schijf van Vijf en de Kamer voor de begrotingsbehandeling VWS te informeren over de aanpak,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Hijink
Westerveld
Den Haan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Volt

Tegen

Van Haga, FVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over nieuwe infrastructuur voorbereiden op de verwachte temperatuurstijging

Lees verder

Motie Van Esch c.s. over jaarlijkse doelen opnemen in de Nationale Aanpak Productverbetering

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer