Motie Van Raan over bij toekom­stige infra­struc­turele projecten altijd de variant kiezen met de grootste bijdrage aan klimaat­mi­ti­gatie en -adaptatie


11 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat meer asfalt niet bijdraagt aan de klimaatmitigatie- en klimaatadaptatie-opgave;

constaterende dat het Urgendadoel (uit 2015) de komende jaren nog altijd niet gehaald lijkt te worden omdat we, volgens de Minister voor Klimaat en Energie, de afgelopen tien jaar te weinig hebben gedaan;

constaterende dat het coalitieakkoord stelt dat in de mobiliteitssector de uitstoot sinds 1990 zelfs is toegenomen;

constaterende dat het IPCC recent stelde dat ook bij maximale mitigatie er harde grenzen zitten aan de mogelijkheden tot adaptatie;

verzoekt de regering om bij toekomstige infrastructurele projecten altijd de variant te kiezen die de grootste bijdrage levert aan de klimaatmitigatie- en klimaatadaptatieopgave, uit te leggen wanneer dat niet gebeurt, en het begrip «brede welvaart» daarbij te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, BBB, Volt

Tegen

Omtzigt, Den Haan, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, DENK

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over duidelijk maken dat niet iedere auto in Nederland te vervangen is door een zero-emissievariant

Lees verder

Motie Van Raan over nieuwe infrastructuur voorbereiden op de verwachte temperatuurstijging

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer