Motie Van Raan over meenemen van actuele infor­matie bij beslis­singen over vlieg­vei­ligheid en voge­l­aan­va­ringen


3 juli 2020
De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de actuele innovaties in het (radar-)onderzoek naar het risico op botsingen met vogels;

verzoekt de regering, beslissingen over de vliegveiligheid en het risico op botsingen met vogels te baseren op basis van de meest actuele informatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK, Van Haga

Tegen

FVD