Motie Van Raan over reductie nacht­vluchten onaf­han­kelijk van trein­ver­bin­dingen


3 juli 2020
De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het staatssteunpakket voor KLM het inperken van nachtvluchten op Schiphol afhankelijk wordt gemaakt van o.a. verbeterde treinverbindingen met Brussel en Düsseldorf;

verzoekt de regering, de vermindering van het aantal nachtvluchten niet afhankelijk te maken van verbeterde treinverbindingen met Brussel en Düsseldorf,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, GKVK, Van Haga