Motie Van Esch over de impact van een ongezonde leef­om­geving betrekken bij verkenning aanvul­lende maat­re­gelen preven­tie­ak­koord


2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wetenschappelijke inzichten erop wijzen dat een ongezonde leefstijl de kans vergroot op ernstige symptomen bij een besmetting met COVID-19,

overwegende dat preventie van levensbelang is,

constaterende dat de staatssecretaris van VWS heeft toegegeven dat veel ambities van het Nationaal Preventieakkoord waarschijnlijk niet gehaald zullen worden en dat hij daarom bezig is met het verkennen van aanvullende maatregelen,

verzoekt de regering bij deze verkenning de impact van een ongezonde leefomgeving te betrekken en daarbij ingrijpende maatregelen niet te schuwen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Aangehouden

Voor

Tegen