Motie Van Raan over het besluit om Lelystad Airport verder open te stellen niet nemen


19 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om het besluit om Lelystad Airport verder open te stellen niet te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen