Motie over een einde maken aan verkla­ringen die homo­sek­su­a­liteit afwijzen


13 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er scholen zijn die de toelating van kinderen afhankelijk maken van een verklaring waarin de ouders moeten tekenen dat ze homoseksualiteit afwijzen;

van mening dat dit volstrekt onacceptabel is en haaks staat op de burgerschapsopdracht die scholen hebben;

verzoekt het kabinet met spoed een einde te maken aan dit soort verklaringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Van den Hul

Westerveld

Van Meenen

Rudmer Heerema

Krol

Van RaanStatus

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, Van Haga, vKA

Tegen

SGP

Lees onze andere moties

Amendement Van Raan over uitbreiding van de CO2-heffing naar alle industrie en verhoging van vermijdbare uitstoot

Lees verder

Motie Van Raan over het besluit om Lelystad Airport verder open te stellen niet nemen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer