Motie Van Raan en Van Esch over het oplaten van ballonnen


19 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het oplaten van ballonnen een vorm van milieuvervuiling is,

verzoekt de regering het oplaten van ballonnen nationaal te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan
Van Esch


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, GKrol, Van Haga