Motie Van Raan over krimp van de lucht­vaart


31 oktober 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de huidige omvang van de Nederlandse luchtvaart niet houdbaar is in een 1,5°C-scenario;

Verzoekt de regering extra maatregelen te treffen om een krimp van de luchtvaart te realiseren;

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SGP, GL

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, 50PLUS, DENK, SP