Motie Van Raan over krimp van de lucht­vaart


31 oktober 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de huidige omvang van de Nederlandse luchtvaart niet houdbaar is in een 1,5°C-scenario;

Verzoekt de regering extra maatregelen te treffen om een krimp van de luchtvaart te realiseren;

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SGP, GL

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, 50PLUS, DENK, SP

Lees onze andere moties

Motie Van Raan c.s. over inkrimping van de veestapel

Lees verder

Motie Van Raan c.s. over de salderingsregeling voor zonnepanelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer