Motie Van Raan c.s. over de salde­rings­re­geling voor zonne­pa­nelen


31 oktober 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Verzoekt de regering om de salderingsregeling voor zonnepanelen tenminste tot 2023 in stand te houden;

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan
Klaver
Stoffer
Moorlag


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD