Motie Van Raan over kinder­mar­keting buiten het onderwijs houden


17 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het sponsorconvenant in de huidige vorm niet afdoende is om kindermarketing in het onderwijs te weren,

verzoekt de regering, om mee te helpen het sponsorconvenant aan te scherpen met als doel kindermarketing buiten de deur te houden en actief toe te zien op de naleving, niet alleen bij scholen maar ook bij de aanbieders van de lespakketten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen

PVV, FVD, SGP, Van Haga