Motie Van Raan/Alkaya over in de concessie opnemen dat ingezet moet worden op de hoogste priva­cy­be­scherming en er peri­o­dieke pentesten worden uitge­voerd


2 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet inzet op nieuwe incheckmethoden inclusief een proef waarbij reizigers continu hun locatie moeten delen,

constaterende dat bij Mobility as a Service meer bedrijven toegang hebben tot reizigersgegevens,

constaterende dat de veelheid aan bedrijven en de alternatieve betaalmethode consequenties hebben voor de kwetsbaarheid en privacy van de reizigersgegevens,

verzoekt de regering in de concessie op te nemen dat ingezet moet worden op de hoogste privacybescherming en er periodieke pentesten worden uitgevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag,

van Raan

Alkaya


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over minimaal alle internationale treinverbindingen en frequenties uit de huidige concessie opnemen in de nieuwe vervoerconcessie

Lees verder

Motie Van Raan over oplossingen in de dienstregeling, het logistiek model, de inzet van materieel en de aanpassing van de infrastructuur als gelijkwaardige varianten beschouwen voor het oplossen van infrastructurele knelpunten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer