Motie Van Raan over in de concessie opnemen dat ingezet moet worden op de hoogste priva­cy­be­scherming en er peri­o­dieke pentesten worden uitge­voerd


2 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet inzet op nieuwe incheckmethoden inclusief een proef waarbij reizigers continu hun locatie moeten delen,

constaterende dat bij Mobility as a Service meer bedrijven toegang hebben tot reizigersgegevens,

constaterende dat de veelheid aan bedrijven en de alternatieve betaalmethode consequenties hebben voor de kwetsbaarheid en privacy van de reizigersgegevens,

verzoekt de regering in de concessie op te nemen dat ingezet moet worden op de hoogste privacybescherming en er periodieke pentesten worden uitgevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag,

van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen