Motie Van Raan over minimaal alle inter­na­ti­onale trein­ver­bin­dingen en frequenties uit de huidige concessie opnemen in de nieuwe vervoer­con­cessie


2 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de trein het enige serieuze duurzame alternatief is voor de auto en het vliegverkeer tot grofweg 1200 km,

overwegende dat in Open Toegang geen publieke sturing meer mogelijk is op de internationale treinverbindingen en dus ook geen garantie dat de gewenste verbindingen tot stand komen,

overwegende dat het behalen van de klimaatdoelen publieke sturing op de transitie van asfalt en vliegtuig naar spoor vereist,

verzoekt de regering om minimaal alle internationale treinverbindingen en frequenties uit de huidige concessie op te nemen in de nieuwe vervoerconcessie en deze waar nodig verder uit te breiden,

en gaat over tot de orde van de dag

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen