Motie Van Raan over oplos­singen in de dienst­re­geling, het logistiek model, de inzet van materieel en de aanpassing van de infra­structuur als gelijk­waardige varianten beschouwen voor het oplossen van infra­struc­turele knel­punten


2 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ProRail heeft aangegeven dat het spoornetwerk al enige tijd tegen zijn grenzen aanloopt en voor corona de analyse was dat het spoor in 2025 al aan zijn maximum capaciteit kon zitten,

constaterende dat de staatssecretaris in het PvE heeft opgenomen dat als NS knelpunten in de infrastructuur ervaart, zij eerst een oplossing moet zoeken in haar dienstregeling en logistiek model, vervolgens in de inzet van ander materieel en daarna pas (in samenspraak met ProRail) in de infrastructuur,

overwegende dat hiermee de problematiek in de infrastructuur bij NS als vervoerder wordt neergelegd,

overwegende dat het, met de blik op de toekomst, verstandig is om sneller over te gaan tot uitbreiding van het materieel en de infrastructuur,

verzoekt de regering om in het PvE op te nemen dat voor het oplossen van infrastructurele knelpunten oplossingen in de dienstregeling, het logistiek model, de inzet van materieel en de aanpassing van de infrastructuur als gelijkwaardige varianten worden beschouwd,

en gaat over tot de orde van de dag

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

FVD, PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, Volt, BIJ1, Van Haga

Tegen

Omtzigt, JA21, CDA, D66, CU, VVD, SGP