Motie Van Raan over een plan voor de verbe­tering van de lucht­kwa­liteit richting de WHO waarden


5 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering meermaals heeft uitgesproken te streven naar de waarden die de WHO voorschrijft op het gebied van luchtkwaliteit,

constaterende, dat het vergunnen van activiteiten die een verslechtering opleveren van de luchtkwaliteit, een tegengestelde beweging is,

verzoekt de regering bij te verlenen vergunningen in gebieden waar de luchtkwaliteit zich tussen de EU norm en de WHO waarden bevindt, als voorwaarde te stellen dat een verbeterplan wordt opgesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren richting de WHO waarden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

La├žin


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PVV, D66, CDA, CU, DENK, SGP, FvD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer