Motie Van Raan over het volledig compen­seren van alle ouders die getroffen zijn in de toesla­gen­af­faire


22 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor veel ouders de schade groter is dan de schade direct veroorzaakt door de toeslagenaffaire, bijvoorbeeld door kosten voor juridische bijstand;

verzoekt de regering ook naast de reeds vergoede kosten voor juridische bijstand ook serieus door de Commissie Donner te laten kijken naar andere kosten die gemaakt zijn voor het optreden van de Belastingdiensten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen