Motie Van Raan over welzijn, milieu en een negatieve inkom­sten­be­lasting meenemen in onderzoek naar nieuw belas­ting­stelsel


22 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering naar aanleiding van de motie-Bruins/Van Weyenberg (31066, nr. 558) bezig is diverse varianten voor een beter belastingstelsel, waarbij het toeslagenstelsel geheel verdwijnt, uit te werken;

overwegende dat daarbij niet uit het oog mag worden verloren dat zonder toeslagen veel mensen in Nederland financieel niet rond kunnen komen;

verzoekt de regering in die varianten ook de mogelijkheden voor het zwaarder belasten van wat ons welzijn en milieu schaadt, en het lager belasten van wat ons welzijn en milieu ten goede komt, mee te nemen;

verzoekt de regering tevens de mogelijkheden van een negatieve inkomstenbelasting mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, SP, Van Haga, vKA