Motie Stoffer/Van Raan c.s. over het lessen trekken uit het verleden bij de aanko­mende herstruc­tu­rering van de Belas­ting­dienst


22 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er evaluaties van eerdere reorganisaties van de Belastingdienst maar ook andere doorlichtingen van de Belastingdienst bestaan;

overwegende dat de lessen uit deze documenten van grote waarde zijn, ook voor de komende aanpassing in de structuur van de Belastingdienst;

verzoekt de regering de lessen uit voorgaande jaren expliciet mee te nemen bij de vormgeving en uitwerking van de aanpassing in de structuur van de Belastingdienst, en de Kamer daarover in ieder geval in de periodieke voortgangsrapportages te informeren;

verzoekt de regering tevens de uitwerking van de aanpassing in de structuur van de Belastingdienst te monitoren, en de Kamer daarover periodiek te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer,
Bruins,
Van Weyenberg,
Van Raan,
Van Kooten-Arissen,
Azarkan,
Van Otterloo,
Snels,
Lodders,
Omtzigt
Nijboer


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over het volledig compenseren van alle ouders die getroffen zijn in de toeslagenaffaire

Lees verder

De motie Bruins/Van Raan c.s. over een onderzoek naar de haalbaarheid van de hertstructurering van de Belastingdienst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer