Motie Van Raan over het verhogen van het expert niveau bij het minis­terie van I&W


16 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kennisniveau op het gebied van luchtvaart bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sterk is teruggelopen de afgelopen jaren, waardoor de regie op dit dossier bij de sector ligt,

overwegende, dat een grootschalige aanpassing van het mobiliteitsbeleid vraagt om voldoende menskracht en inhoudelijke kennis,

verzoekt de regering het expert niveau bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te verhogen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

DENK, GL, PVDD, PvdA, SGP, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, CU, D66, FvD, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Arissen c.s. over onderzoek naar de mogelijkheid van kortere werkweken

Lees verder

Motie Van Raan over het meetellen van alle vliegbewegingen bij het vaststellen van de brede hinder van de luchtvaart

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer