Motie Van Raan over het meetellen van alle vlieg­be­we­gingen bij het vast­stellen van de brede hinder van de lucht­vaart


16 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het voor de brede hinder, zoals beoogd in de aangenomen motie Van Raan c.s. (31 936, nr.445) niet uitmaakt of er sprake is van een vliegbeweging met handelsverkeer of general aviation,

verzoekt de regering bij het vaststellen van de (brede) hinder veroorzaakt door vliegverkeer alle vliegbewegingen mee te tellen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

DENK, GL, PVDD, PvdA, SGP, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, CU, D66, DENK, FvD, GL, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over het verhogen van het expert niveau bij het ministerie van I&W

Lees verder

Motie Van Raan over het pas mogelijk maken van verdere groei wanneer dit verantwoord is

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer