Motie Arissen c.s. over onderzoek naar de moge­lijkheid van kortere werkweken


20 april 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Van mening dat emancipatiebeleid niet behoort te streven naar een hogere werkdruk, maar naar een gelijkwaardige werkdruk,

Constaterende dat deze minister als doel heeft dat ‘alle burgers hun leven kunnen inrichten zoals zij dat willen’,

Verzoekt de regering onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor kortere werkweken in het licht van het breed welvaartsbegrip,

En gaat over tot de orde van de dag.

Arissen
Van Dijk
Özütok


Status

Verworpen

Voor

DENK, GL, PvdD, PvdA, SGP, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, CU, D66, FVD, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Arissen c.s. over in het arbeidsparticipatiebeleid de effecten op de brede welvaart meewegen

Lees verder

Motie Van Raan over het verhogen van het expert niveau bij het ministerie van I&W

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer