Motie Van Raan over het veel beter onder­bouwen van de beleids­keuze om nieuwe aandelen aan te kopen


30 mei 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat uit de onderbouwing van de beleidskeuze zoals artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet voorschrijft, niet blijkt waarom de aankoop van nieuwe aandelen in het bredere publiek belang is;

Overwegende dat ‘bijvoorbeeld ‘zeggenschap over KLM niet hetzelfde is als ‘publiek belang’

Verzoekt de regering om opnieuw de beleidskeuze om nieuwe aandelen aan te kopen veel beter te onderbouwen conform artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP