Motie Van Raan over uitspreken dat klimaat­beleid hoofd­za­kelijk via norm­stelling gevoerd dient te worden en niet via aandeel­hou­der­schap


30 mei 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is om haar klimaatbeleid vorm te geven via actief aandeelhouderschap,

constaterende dat de luchtvaartsector in de afgelopen 20 jaar slechts 1 van de 50 (tekortschietende) klimaatdoelen gehaald heeft,

spreekt uit dat klimaatbeleid hoofdzakelijk via normstelling gevoerd dient te worden en niet via aandeelhouderschap,

spreekt uit dat de regering niet mag speculeren met belastinggeld,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, BBB, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

Omtzigt, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, DENK