Motie Van Raan over het unifor­mi­seren van mili­eu­zones


5 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,


van oordeel dat het uniformiseren van milieuzones nergens mag leiden tot verslechtering van de luchtkwaliteit,


verzoekt de regering bij het uniformiseren van milieuzones een voorbeeld te nemen aan het Duitse systeem waarbij emissieklassen landelijk bepaald zijn en de omvang van de zone lokaal wordt bepaald,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Kröger


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PVV, D66, CDA, CU, DENK, SGP, FvD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer