Motie Van Raan over het stellen van duur­zaam­heids­voor­waarden bij over­heids­sub­sidies en stimu­le­rings­fondsen 


14 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat er, gezien de duurzaamheidsopgave waar we voor staan, geen overheidsgeld meer moet worden geïnvesteerd in sectoren of ontwikkelingen die ons verder weg brengen van het behalen van onze klimaatdoelen,

verzoekt de regering bij overheidssubsidies en stimuleringsfondsen de voorwaarde te stellen dat een project moet bijdragen aan duurzaamheid en geen schadelijke effecten heeft voor mens, dier, natuur en klimaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer