Motie Van Raan-Wassenberg over een parle­mentair onderzoek naar het illegaal lozen van chemische stoffen en de inspraak van de sector in mili­eu­wet­geving


14 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt het Presidium een commissie samen te stellen die de voorbereidingen treft voor een parlementair onderzoek naar het illegaal (in)direct lozen van chemische stoffen in de leefomgeving en de inspraak van de sector in de totstandkoming van milieuwetgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer