Motie Van Raan over het ontwik­kelen van een tran­si­tie­agenda voor de inkrimping van de lucht­vaart in Nederland


14 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de groeiende luchtvaart volgens de TU Delft het halen van de klimaatdoelen onmogelijk maakt,

overwegende, dat de minister van EZK de mening is toegedaan dat “je nu geen half werk moet doen als je weet waar je in 2050 moet uitkomen” en dat “je soms eerder moet beginnen omdat je het anders niet haalt”,

verzoekt de regering een transitieagenda te ontwikkelen voor de inkrimping van de luchtvaart in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, SP, PvdA, CU, 50PLUS, DENK, SGP, FvD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer