Motie Van Raan over dat de reductie van nacht­vluchten op Schiphol niet afhan­kelijk mag zijn van Lelystad Airport


1 juli 2020
De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het staatssteunpakket voor KLM het inperken van nachtvluchten op Schiphol afhankelijk wordt gemaakt van o.a. de verdere openstelling van Lelystad Airport;

spreekt uit dat omwonenden van verschillende luchthavens niet tegen elkaar zouden moeten worden uitgespeeld,

verzoekt de regering, de vermindering van het aantal nachtvluchten niet afhankelijk te maken van de verdere opening van Lelystad Airport,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, Van Haga