Motie Van Raan c.s. over aandacht voor brede welvaart in het oplei­dings­aanbod voor ambtelijk profes­si­onals


9 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

• de Kamer en het kabinet brede welvaart hebben omarmd als een basis voor beleid en beleidsverantwoording;

• de Monitor Brede Welvaart daarbij als instrument ontwikkeld is;

• brede welvaart een breed gedragen concept is dat omarmd is door de planbureaus en verschillende bedrijven, waaronder de Rabobank, maar ook door netwerkorganisaties als Alliander en werkgeversorganisaties als VNO-NCW;

• binnen brede welvaart sociale, menselijke en natuurlijke waarden worden gebalanceerd met financiële waarden, voor alle belanghebbenden in de samenleving;

overwegende dat:

• beleidsmakers nog kunnen winnen aan kennis over concept, definities, methodologieën en beleidstoepassingen van brede welvaart;

• brede welvaart beter realiteit kan worden als veel meer overheidsprofessionals begrip hebben van meten en sturen op brede welvaart;

constaterende dat derhalve een schaalsprong in kennis en toepassing van het bredewelvaartsbegrip gewenst is;

verzoekt het kabinet, het meten en waarderen van impact op brede welvaart standaardonderdeel te maken van het opleidingsaanbod voor ambtelijk professionals, waaronder – maar niet beperkt tot – beleidsmakers, financieel-economische medewerkers, controllers, accountants en inkopers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Gündogan
Simons
Den Haan
Azarkan
Van der Plas


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

JA21, Van Haga, PVV, FVD, VVD