Motie Van Raan over het pas mogelijk maken van verdere groei wanneer dit verant­woord is


16 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat vergroening centraal moet staan in het luchtvaartbeleid en niet groei,

van mening dat groei van het aantal vliegbewegingen onwenselijk is zolang dit gepaard gaat met een grote uitstoot van CO2 en ultrafijnstof,

verzoekt de regering verdere groei van de luchtvaart pas mogelijk te maken op het moment dat dit verantwoord is vanuit het oogpunt van klimaat, veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PVDD, PvdA, SGP, SP, GL

Tegen

50PLUS, CDA, CU, D66, DENK, FvD, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over het meetellen van alle vliegbewegingen bij het vaststellen van de brede hinder van de luchtvaart

Lees verder

Motie Van Raan over het opnemen van de klimaateffecten in de luchtvaartnota

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer