Amen­dement Wassenberg: een nationaal kennis­platform/virtueel netwerk dat gericht is op het stimu­leren van proef­dier­vrije onder­zoeks­me­thoden


5 december 2017

Met dit amendement wordt een nationaal kennisplatform/virtueel netwerk opgezet dat gericht is op het stimuleren van proefdiervrije onderzoeksmethoden. Met dit platform wordt de synergie tussen pioniers vanuit excellente onderzoeksgroepen, innovatieve bedrijven en maatschappelijke organisaties vergroot. Zij kunnen op dit platform elkaar ontmoeten, kennis delen en nieuwe samenwerkingen aangaan ter bevordering van proefdiervrije innovaties.

Een nationaal kennisplatform maakt verbinding en kruisbestuiving tussen pioniers vanuit uiteenlopende velden in een vroeg stadium mogelijk. Dat is bevorderlijk voor realisatie van de Nederlandse ambitie om in 2025 koploper proefdiervrije onderzoeksmethoden te zijn. De oprichting en coördinatie van dit platform wordt belegd bij ZonMW, gezien hun netwerk en expertise op het gebied van de financiering van proefdiervrij onderzoek.

Dekking wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte ruimte op artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen. Het ligt voor de hand om uit deze post te putten omdat het kennisplatform direct bijdraagt aan innovatie en duurzaam ondernemen.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, GL, SP, PvdA, PvdD, DENK

Tegen

VVD, D66, CDA, CU, 50PLUS, SGP, FvD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer