Motie Van Raan over het open­stellen van de SDE++ voor de nieuwe categorie Energy Capture and Storage


9 april 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat we onze afhankelijkheid van andere landen voor onze gasverslaving zo snel en zo duurzaam mogelijk moeten afbouwen;

Constaterende dat de miljardensubsidies om Carbon Capture & Storage beschikbaar te maken onze gasverslaving juist in stand houden;

Constaterende dat er vanuit de SDE++ nog geen batterijen voor de opslag van zonne- en windenergie gesubsidieerd kunnen worden;

Verzoekt de regering om de SDE++ open te stellen voor een nieuwe categorie, ‘Energy Capture & Storage’, waarmee subsidies voor batterijen voor de opslag van zonne- en windenergie mogelijk worden gemaakt,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, Volt, BBB

Tegen

JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over uitbreiding van de nationale CO2-heffing naar andere sectoren betrekken in de besluitvorming voorafgaand aan het Belastingplan 2023

Lees verder

Motie Van Raan en Wassenberg over het zorgen voor een meer natuurinclusieve SDE++

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer